• เอสซี รีสอร์ท ออกแบบเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง บริการของเราเทียบเท่ารีสอร์ทระดับหรูในบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะมาติดต่อธุรกิจหรือพักผ่อน เอสซีรีสอร์ทพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยร้อยยิ้มและความจริงใจ

Tourist Attraction

Posted by admin
May 21, 2013
Comments Off on วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร)

วัดคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระอุโบสถสวยงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้รับการเคารพนับถืออย่างมากไม่เฉพาะเพียงแต่ในจังหวัดเท่านั้น ผู้คนหลั่งไหลมาสักการะหลวงพ่อโสธรจากทั่วสารทิศ

Read More
Posted by admin
January 21, 2013
Comments Off on วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม

พระพิฆเนศสีชมพูองค์ใหญ่ปางนอนเสวยสุข ซึ่งมีความหมายว่า องค์พระพิฆเนศจะประทานความมีกินมีใช้ เงินทองไม่ขาดมือ อยู่อย่างสุขสบาย อิ่มหนำสำราญ ขจัดปัญหาไม่มีความวุ่นวายใจ ที่รอบฐานองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ยังมีรูปปั้นองค์ท่านในปางต่าง ๆ ถึง 32 ปาง

Read More
Posted by admin
January 28, 2013
Comments Off on ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การดำเนินงานของศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ ณ ที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน ”พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป   ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มีหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงานดังนี้ – งานพัฒนาที่ดิน – งานพัฒนาชุมชน – งานเพาะชำกล้าไม้ – งานวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา – งานโยธาธิการ – งานส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวน – งานวิชาการเกษตร – งานปศุสัตว์ – งานส่งเสริมสหกรณ์ – งานสวนพฤกษศาสตร์ – งานประมงสาธิต

Read More
Posted by admin
January 28, 2013
Comments Off on ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ตลาดโบราณแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ให้มีบรรยากาศและวิถีชีวิตคล้ายของเดิมเป็นอย่างมาก ในสมัยโบราณชาวบ้านมักเรียกตลาดแห่งนี้ว่า “ตลาดสี่แยกท่าไข่”  คงเป็นเพราะมีลำคลองตัดแยกกันไปเป็นสี่ทาง  และในระหว่างการเดินเล่นริมคลองก็จะมีอาหารตำรับโบราณให้ได้อิ่มหนำสำราญในราคาสบายกระเป๋า   นอกจากการเดินชมร้านรวงและบ้านเรือนต่าง ๆ แล้ว อย่าลืมเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตลาดแห่งนี้ คือ  “ศาลเจ้าไท่จือเอี๊ยะ” และ “ศาลเจ้าปุนเถ้ากง” และนอกจาก 2 ศาลเจ้านี้แล้ว ยังมี “ต้นไกร” อายุมากกว่า 100 ปี ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านแถบนั้นอีกด้วย

Read More
Posted by admin
January 28, 2013
Comments Off on ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี

ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี

ตลาดเก่าริมแม่น้ำบางปะกง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ  คนส่วนใหญ่จะนิยมชมชอบไปเที่ยวเพื่อชื่นชมวิถีชีวิตแต่โบราณ พร้อมยังได้ลิ้มรสอาหารสูตรดั้งเดิมและขนม วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 17.00โบราณที่หากทานยากที่จะมีอยู่ในตลาดร้อยปีเท่านั้น ตลาดริมน้ำร้อยปี ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ (ทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยว) เป็นตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงอายุกว่า 100 ปีที่ส All Posts ะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตผู้คนกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำมาเก่าแก่ตั้งแต่ ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้และสร้างอาชีพให้ชาวชุมชน จึงเกิด “ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่” ในตลาดจะมีสินค้าต่างๆ จำหน่ายทั้งอาหาร ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กาแฟโบราณ เครื่องดื่มโบราณ สมุนไพร ขนมทั้งไทย จีน ของเล่นโบราณ ของฝากของที่ระลึกต่างๆ วันเสาร์และอาทิตย์จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาขายมากกว่าวันธรรมดา ระหว่างเวลา 09.00–1700 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่โทร. 0 3881 7336, 08 6148 4513, 08 9881 7161, 08 9666 4266   ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี

Read More