• เอสซี รีสอร์ท ออกแบบเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง บริการของเราเทียบเท่ารีสอร์ทระดับหรูในบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะมาติดต่อธุรกิจหรือพักผ่อน เอสซีรีสอร์ทพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยร้อยยิ้มและความจริงใจ

Author Archives admin

Posted by admin
May 21, 2013
Comments Off on วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร)

วัดคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระอุโบสถสวยงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้รับการเคารพนับถืออย่างมากไม่เฉพาะเพียงแต่ในจังหวัดเท่านั้น ผู้คนหลั่งไหลมาสักการะหลวงพ่อโสธรจากทั่วสารทิศ

Read More
Posted by admin
January 28, 2013
Comments Off on ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การดำเนินงานของศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ ณ ที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน ”พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป   ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มีหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงานดังนี้ – งานพัฒนาที่ดิน – งานพัฒนาชุมชน – งานเพาะชำกล้าไม้ – งานวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา – งานโยธาธิการ – งานส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวน – งานวิชาการเกษตร – งานปศุสัตว์ – งานส่งเสริมสหกรณ์ – งานสวนพฤกษศาสตร์ – งานประมงสาธิต

Read More
Posted by admin
January 28, 2013
Comments Off on ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ตลาดโบราณแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ให้มีบรรยากาศและวิถีชีวิตคล้ายของเดิมเป็นอย่างมาก ในสมัยโบราณชาวบ้านมักเรียกตลาดแห่งนี้ว่า “ตลาดสี่แยกท่าไข่”  คงเป็นเพราะมีลำคลองตัดแยกกันไปเป็นสี่ทาง  และในระหว่างการเดินเล่นริมคลองก็จะมีอาหารตำรับโบราณให้ได้อิ่มหนำสำราญในราคาสบายกระเป๋า   นอกจากการเดินชมร้านรวงและบ้านเรือนต่าง ๆ แล้ว อย่าลืมเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตลาดแห่งนี้ คือ  “ศาลเจ้าไท่จือเอี๊ยะ” และ “ศาลเจ้าปุนเถ้ากง” และนอกจาก 2 ศาลเจ้านี้แล้ว ยังมี “ต้นไกร” อายุมากกว่า 100 ปี ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านแถบนั้นอีกด้วย

Read More
Posted by admin
January 28, 2013
Comments Off on ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี

ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี

ตลาดเก่าริมแม่น้ำบางปะกง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ  คนส่วนใหญ่จะนิยมชมชอบไปเที่ยวเพื่อชื่นชมวิถีชีวิตแต่โบราณ พร้อมยังได้ลิ้มรสอาหารสูตรดั้งเดิมและขนม วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 17.00โบราณที่หากทานยากที่จะมีอยู่ในตลาดร้อยปีเท่านั้น ตลาดริมน้ำร้อยปี ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ (ทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยว) เป็นตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงอายุกว่า 100 ปีที่ส All Posts ะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตผู้คนกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำมาเก่าแก่ตั้งแต่ ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้และสร้างอาชีพให้ชาวชุมชน จึงเกิด “ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่” ในตลาดจะมีสินค้าต่างๆ จำหน่ายทั้งอาหาร ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กาแฟโบราณ เครื่องดื่มโบราณ สมุนไพร ขนมทั้งไทย จีน ของเล่นโบราณ ของฝากของที่ระลึกต่างๆ วันเสาร์และอาทิตย์จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาขายมากกว่าวันธรรมดา ระหว่างเวลา 09.00–1700 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่โทร. 0 3881 7336, 08 6148 4513, 08 9881 7161, 08 9666 4266   ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี

Read More
Posted by admin
January 21, 2013
Comments Off on วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม

พระพิฆเนศสีชมพูองค์ใหญ่ปางนอนเสวยสุข ซึ่งมีความหมายว่า องค์พระพิฆเนศจะประทานความมีกินมีใช้ เงินทองไม่ขาดมือ อยู่อย่างสุขสบาย อิ่มหนำสำราญ ขจัดปัญหาไม่มีความวุ่นวายใจ ที่รอบฐานองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ยังมีรูปปั้นองค์ท่านในปางต่าง ๆ ถึง 32 ปาง

Read More